Проект BG16RFOP002-2.092

Договор BG16RFOP002-2.092

Номер на проект:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.092, „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент:

«БГ ТРАВЕЛ 2009» ООД

Обща стойност:

11217.88 лв., от които 9535.20 лв. европейско (85%) и 1682.68 лв. национално съфинансиране (15%).

Начало:

21.12.2020 г.

Край:

21.04.2021 г.

Нашите партньори