Проект BG16RFOP002-2.073-20665-C01

Договор BG16RFOP002-2.073-20665-C01

Проект и главна цел:

Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДБПФП:

BG16RFOP002-2.073-20665-C01

Бенефициент:

«БГ ТРАВЕЛ 2009» ООД

Обща стойност:

10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало:

25.01.2021 г.

Край:

25.04.2021 г.

Нашите партньори