img-fluid

Тиймбилдинг

БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД предлага Програми за квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти. Представителите на детски градини и училища имат възможност да избират измежду одобрени от МОН педагогически квалификационни курса – насочени основно към учители и други педагогически специалисти (16 учебни часа; частично присъствена форма на обучение, 1 квалификационен кредит) и програми за директори и управленски персонал в образователните институции (32 учебни часа; частично присъствена форма на обучение, 2 квалификационни кредита).
ОБУЧЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИЛИЩЕ ИЛИ ИЗНЕСЕНО В ХОТЕЛИ В ЦЯЛАТА СТРАНА.

БГ ТРАВЕЛ 2009 ООД провежда по заявки на клиента класически тийм билдинги и тренинги, насочени към:

  • развитие и сработване на екипи – основната цел на провеждания тийм билдинг е членовете на екипа да се видят в различна, неделова среда, да се задълбочи процеса на опознаване и да се синхронизират като личности;

  • управление на времето и стреса – тренинг, ориентиран към основните делови и лични фактори, свързани с управлението на времето и потоците информация. В тийм билдинга са включени елементи на отреагиране на ежедневния стрес и уменията на екипа ефективно да планира времето и почивките си;

  • разрешаване на конфликти – тренинг, акцентиращ върху уменията за разпознаване на причините за конфликти, позициите и интересите на страните, както и изключителен ефективен начин за разрешаването им – с медиация;

  • водене на преговори и вземане на решения – тренинг, насочен към изграждане на делови и ежедневен поведенчески стил за ефективно общуване, водене на преговори и вземане на решения; даване и искане на адекватна обратна връзка, развитие на личностните комуникативни стратегии в полза на екипната дейност;

  • водене на преговори и вземане на решения – тренинг, насочен към изграждане на делови и ежедневен поведенчески стил за ефективно общуване, водене на преговори и вземане на решения; даване и искане на адекватна обратна връзка, развитие на личностните комуникативни стратегии в полза на екипната дейност;

Нашите партньори